Bàn ghế gỗ cà phê gỗ xà cừ

  • S97754
  • TP. HCM
  • 11/05/2020
  • 11282km
Giá: 490.000
Lượt xem: 788
Địa chỉ: 245/13 nguyễn trãi
Hình thức: Cần bán

Bangocafe

ID: ID: ***357

20/10/2017

Tài khoản

Bình thường
1 tin đăng
Thông tin mô tả

Bàn gỗ xà cừ đường kính 400, mặt dày 70 cao 470

490,000 không sơn

Sơn mờ giữ vân gỗ 540,000

Bàn gỗ đường kính 48 mặt dày 70, cao 55

610,000 không sơn

Sơn mờ giữ vân gỗ 670,000

Mua mặt thớt

300,000 dày 70 đường kính 40

420,000 dày 70 đường kính 48

[img]https://lh3.googleusercontent.com/kJ1OKS8lBO6Q54Q3FYBb0wDgGaAGes-_KVojHwAktKcM5prLcDM0ZVdpccKTPZJautDe6GqmrxjuU7VTWGTYq9n-sAE02z7EhXUqes35A9HXnymoaE8MiBhgzdoAD2ixFrSSro8jlyror4R7RDClQdyu9D8rXXT-MhZ1OCHZnjWfzIU9uP0i-y97dMRSTmyExzxGfpGceXXtM9rH8LVL6amoHWMZJkublKA_JEQ6aiTf9ez63aL-J6Sq7JULDrHGCmAGm0qiMHflCVMnlILkIaYtYuex_8Cajigcn1TRMGzf-dM5xPICB9viFJwlmlBot3r9LhNLv2ycMPGtcZq6451NKkftmRAstY0Mzm-4gFjQfng3KoSvnjGrQKGZHPF86b4Ipk7xPDP_XqDPHY0WYjzR8DzYntwmcxcn6o-zxstKRHgHgrHjUvrwhvyYMtNV23cVbKEOJ7_5s-CPq77mX862OLLMkiHUtk2xVm0Hs6Yah7TD9Ka1EDPxfduW7ayyG4yvt6UMnriwf6_DcPVRqOI1e1wgAvPOnfct3kQ2CVijHrXDtLrxfwpaZE3ySAnHV1lM6UhNTYk_iOHxN-yCoG6e1hF57uQcfyM-aqnR0g=w643-h652-no[/img]

Chia sẻ sản phẩm trên:

Có thể bạn quan tâm