Học các thì tiếng Hàn cùng atlanttic

Giá: 100.000
Lượt xem: 424
Địa chỉ: kiot số 20,21- HTX Hải An- Quế Võ -Bắc Ninh
Hình thức: Cần bán

Đỗ Thị Phương

ID: ID: ***774

21/04/2018

Tài khoản

Bình thường
1 tin đăng
Thông tin mô tả

CÁC THÌ TRONG TIẾNG HÀN

Thì hiện tại trong tiếng Hàn: đang
ĐỘNG TỪ + 은/는
Ví dụ:
먹다 먹는다 đang ăn
가다 간다 đang đi

Thì quá khứ trong tiếng Hàn: đã
ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다

Ví dụ:
오다 왔다 đã đến
먹다 먹었다 đã ăn

Thì tương lai trong tiếng Hàn: sẽ
ĐỘNG TỪ + 겠다
Ví dụ:
하다 하겠다 sẽ làm
기다리다 기다리겠다 sẽ chờ

ĐỘNG TỪ + (으)ㄹ 것
Ví dụ:
하다 할것이다. sẽ làm
가다 갈것이다. sẽ đi
Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Hàn
ĐỘNG TỪ + 고있다

Ví dụ:

먹다 먹고있다 đang ăn
가다 가고있다 đang đi

Chia sẻ sản phẩm trên:

Có thể bạn quan tâm