Thông báo mới về qui định Đăng TinXEM NGAY

kimhao (nguyễn cửu thị hảo)

 • 0 Like
 • 0 followed
 • 0 following

Tin đã đăng (23)

Trồng rau bằng trụ đứng thủy canh 2021 chống cúp điện
 • 0
 • 217
3

Trồng rau bằng trụ đứng thủy canh...

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Trồng rau bằng trụ khí canh bắt nguồn từ đâu
 • 0
 • 246
2

Trồng rau bằng trụ khí canh bắt...

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Thủy canh trụ đứng trồng rau đầy đủ phụ kiện
 • 0
 • 236
2

Thủy canh trụ đứng trồng rau đầy đủ...

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Thủy canh hồi lưu trụ đứng trồng rau
 • 0
 • 424
2

Thủy canh hồi lưu trụ đứng trồng rau

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Trụ trồng rau thủy canh hồi lưu
 • 0
 • 306
4

Trụ trồng rau thủy canh hồi lưu

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Trồng rau bằng trụ khí canh bắt nguồn từ đâu
 • 0
 • 354
4

Trồng rau bằng trụ khí canh bắt nguồn...

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Combo 2 trụ 66 rọ và 36 rọ đầy đủ phụ kiện trồng
 • 0
 • 350
3

Combo 2 trụ 66 rọ và 36 rọ đầy đủ phụ...

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Trụ đôi trồng rau thủy canh 66 rọ trồng
 • 0
 • 389
2

Trụ đôi trồng rau thủy canh 66 rọ trồng

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Thủy canh trụ đứng trồng rau trụ đôi 66 rọ
 • 0
 • 322
2

Thủy canh trụ đứng trồng rau trụ đôi...

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Bộ trụ đôi đứng trồng rau thủy canh
 • 0
 • 390
3

Bộ trụ đôi đứng trồng rau thủy canh

TP. Hồ Chí Minh 14155km
Liên hệ

nguyễn cửu thị hảo

Trang 1