Quảng cáo tài trợ bài viếtĐĂNG KÝ

venpham.vk (Ven Pham)

 • 0 Like
 • 0 followed
 • 0 following

Tin đã đăng (315)

Đường mía Sodium Cyclamate-China
 • 0
 • 441

Đường mía Sodium Cyclamate-China

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Hóa chất trợ lắng Poly Aluminium Chloride (PAC) China
 • 0
 • 505

Hóa chất trợ lắng Poly Aluminium...

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Chất tạo giòn dai Carrageenan MP1077 Philipines
 • 0
 • 489

Chất tạo giòn dai Carrageenan MP1077...

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Chất tạo đặc Sodium Cellulose Carboxymethyl (CMC) Japan
 • 0
 • 409

Chất tạo đặc Sodium Cellulose...

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Bột Cacao Indonesia
 • 0
 • 385

Bột Cacao Indonesia

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Bột Cacao Malaysia
 • 0
 • 397

Bột Cacao Malaysia

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Chất Kích hương Ethylmaltol China
 • 0
 • 419

Chất Kích hương Ethylmaltol China

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Chất bảo quản, chống mốc Sodium Benzoate Estonia
 • 0
 • 100

Chất bảo quản, chống mốc Sodium...

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Bột ngọt Miwon
 • 0
 • 194

Bột ngọt Miwon

TP. HCM
Liên hệ

Ven Pham

Bột kem Non Dairy Creamer (35C) - Malaysia
 • 0
 • 151

Bột kem Non Dairy Creamer (35C) -...

TP. HCM 14051km
Liên hệ

Ven Pham

Trang 1